Skip to main content

Privacy

iChoosr doet er alles aan om privacy van alle bezoekers aan www.ichoosr.com en gelieerde websites zoals die van door iChoosr georganiseerde groepsaankopen, te beschermen. Lees de privacy policy aandachtig door, zodat u weet waarvoor en waarom we de informatie gebruiken die u op de website achterlaat. iChoosr volgt bij de behandeling van gegevens zoveel mogelijk de richtlijnen zoals die door de overheid zijn gedefinieerd.

Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze diensten op de website(s) gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik en (beperkt) doorgeven van uw informatie zoals in dit privacybeleid is beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN

Als u een van de websites bezoekt of u inschrijft voor een van de groepsaankopen, kunt u worden gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website en deelname aan groepsaankopen. Daarnaast bewaren we informatie die u op de website achterlaat, e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

De door u verstrekte informatie is nodig om tot een goed resultaat voor de deelnemers van groepsaankopen te komen. Verder gebruiken en analyseren we de informatie voor administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze diensten. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen inzake uw mening   over onze diensten, en u zo nu en dan op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze diensten. Ook kunnen wij uw informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze andere diensten en producten die wellicht interessant voor u kunnen zijn. Hiervoor kunnen we direct marketing gebruiken, maar we kunnen ook telefonisch contact met u opnemen en een SMS bericht of e-­‐mail sturen. Indien u daar geen prijs op stelt dan kunt u ons daarvan altijd op de hoogte brengen en zal iChoosr dit uiteraard respecteren. Voor de behandeling en bescherming van uw persoonlijke gegevens volgt iChoosr in ieder land waar wij actief zijn de door de overheid vastgelegde richtlijnen.

TOEGANG TOT EN HET BIJWERKEN VAN GEGEVENS

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is iChoosr. U hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen vier weken nadat iChoosr het verzoek daartoe van Deelnemer heeft ontvangen.

BESCHIKBAAR STELLEN VAN UW INFORMATIE AAN DERDEN

iChoosr zal uw gegevens niet delen met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens de inschrijving of als de Wet ons daartoe verplicht. Deze toestemming kan dus gelden voor de winnende leverancier van een groepsaankoop of een medeorganisator.

HET BEHOUD VAN DE VEILIGHEID EN VAN GEGEVENS

De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. iChoosr maakt gebruik van backup-­ en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de Wet het ons voorschrijft.

COOKIEBELEID

Alle informatie omtrent het gebruik van cookies op deze website vindt u in onze cookieverklaring.

VERANDERINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt. Raadpleeg deze verklaring dan ook regelmatig.

CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken omtrent het gebruik van uw gegevens kun u ons altijd meedelen e-mail of post. Vergeet niet uw voor-­ en achternaam, adres, telefoonnummer en e- mailadres door te geven.